Get Sequences from fasta file(fasta序列提取)

分析模块输入fasta格式的序列文件,和序列ID列表文件,输出列表文件中指定ID信息的序列。

输入:

1fasta格式的序列文件:

>OTU1

GTGGGGAATATTGGACAATGGGCGCAAGCCTGATCCAGCCATGCCGCGTGA ……

>OTU2

GTAGGGAATCTTCGGCAATGGACGAAAGTCTGACCGAGCAACGCCGCGTG ……

……

2、表格文件:

OTU ID     10     11     12

OTU3        3212         1769         7230

OTU4        4143         2548         2328

……

指定ID信息所在的列数为:1

输出:

对应ID信息的序列文件:

> OTU3

GTGGGGAATATTGGACAATGGGCGCAAGC……

> OTU4

GTAGGGAATCTTCGGCAATGGACGAAAGT……

……